Ceník

Tento zveřejněný aktuální ceník uvádí obecné ceny, které jsou za naše služby účtované s platností od 1.12.2021 v případech, kdy není dohodnutu jinak.

Ve smlouvě je možno sjednat úhrady za všechny nebo konkrétně vybrané položky formou paušální částky.

Takto mohou být v paušální částce obsaženy i úkony spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušální částky.

Pokud chcete zaslat konkrétní cenovou nabídku, kontaktujte nás.

Platformy a licence:
Platforma Zakázkový systém 1800 Kč
Platforma Personální agenda 2600 Kč
Platforma Vnitřní předpisy 1000 Kč
Platforma Evidence majetku 400 Kč
Platforma Správa úkolů 200 Kč

Daňová přiznání:
DPH, Kontrolní hlášení a souhrnné hlášení - základní sazba 690 Kč
DPH, Kontrolní hlášení a souhrnné hlášení - cena za každý doklad 12 Kč
Daň z příjmů PO, nemá-li poplatník učetní závěrku ověřenou auditorem 1380 Kč
Daň z příjmů PO, má-li poplatník učetní závěrku ověřenou auditorem 1840 Kč
Daň silniční - do 3 vozidel 690 Kč
Daň silniční - každý další vůz 230 Kč
Daň z nemovitostí - cena za 1 nemovitost 690 Kč
Daň z nemovitostí - cena za každou další nemovitost 460 Kč

Účetní závěrka a služby spojené s účetní závěrkou:
Účetní závěrka bez ověření auditora 3450 Kč
Účetní závěrka ověřená auditorem 5750 Kč
Jeden výkaz k účetní závěrce nad rámec zákonných povinností 575 Kč
Odvod srážkové daně z dividendy 690 Kč
Výkazy do sbírky listin - účetní jednotky, které nemají účetní závěrku ověřenou auditorem 690 Kč
Výkazy do sbírky listin - účetní jednotky, které mají účetní závěrku ověřenou auditorem 1380 Kč
Invertizace rozvahových účtů 2760 Kč
Invertizace majetku 1380 Kč

Vedení účetnictví:
Účtování a kontrola - jeden řádek v účetním deníku 23 Kč
CASH - návrh plateb k úhradě dle aktuálního saldokonta odběratelů a dodavatelů - příprava podkladů ke schválení plateb k úhradě a zajištění plateb 1150 Kč
Kontrola závazků a pohledávek - odesílání jednomu odběrateli či dodavateli a jejich reakční odezva 690 Kč
Rozhlasové a televizní poplatky - cena za jeden předpis a platbu 115 Kč
Statistické výkazy - cena se odvíjí od rozsahu zpracovaného výkazu 690 Kč
Cestovní příkaz 345 Kč
Ostatní doklady 345 Kč

Ostatní služby:
Daňové poradenství dle rozsahu
Auditorské služby dle rozsahu
Datová schránka 250 Kč
Upomínky pohledávek objednatele - cena za jednu upomínku 230 Kč
Účetní služby výše nedefinované - cena za hodinu 1380 Kč

Mzdy a personalistika:
Mzdy a odvody HPP - za jednoho zaměstnance 345 Kč
Mzdy a odvody DPP a DPČ - za jednoho zaměstnance 230 Kč
Roční zúčtování daně z příjmu - za jednoho zaměstnance 805 Kč
Evidenční listy důchodového pojištění - za jednoho zaměstnance 460 Kč
Přihlášení jednoho zaměstnance 345 Kč
Odhlášení jednoho zaměstnance 345 Kč
Zpracování exekuce za jednoho zaměstnance 345 Kč
Zákonné pojištění zaměstnavatele 345 Kč
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 345 Kč
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 345 Kč
Mzdové služby výše nedefinované - cena za hodinu 1380 Kč

Sankce poskytovatele:
Upomínky doložení dokladů 575 Kč
Upomínky pohledávek za objednatelem 230 Kč