Marketing, komunikace a komunikační instore nástroje

Dlouhodobě se podílíme na tvorbě marketingových komunikačních strategií s důrazem na vysokou míru efektivity. Naší prioritou je realizace marketingových a komunikačních projektů, stanovování smysluplných cílů, nastavení metodiky jejich hodnocení, včetně inovativních nástrojů hodnocení efektivity.

Naší specializací jsou také projekty zaměřené na cílenou komunikaci v místech prodeje, a to včetně spotřebitelských soutěží a merchandisingu

V roce 2022 jsme investovali do podílu ve společnosti Idealisti, s.r.o. Tato společnost vyvinula inovativní nástroj pro měření efektivity komunikačních instore nosičů reklamy a informačních sdělení.