Human resources
- řízení lidských zdrojů

KONTROLA PLNĚNÍ

Kontrola plnění vnitřních předpisů na všech úrovních firmy

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Nábor zaměstnanců, koordinace výběrových řízení

DOKUMENTACE

Zajištění dokumentace o zaměstnancích v souladu s legislativou, včetně pravidel GDPR

HLÍDÁNÍ LHŮT A TERMÍNŮ

Zkušební doba, termín ukončení smluv, správa dovolených, home office, docházka apod.

JEDNÁNÍ S INSTITUCEMI

Jednání s institucemi a zastupování při kontrolách

ORGANIZACE NÁSTUPŮ A VÝSTUPŮ

Zajištění nástupů a výstupů, včetně předání a převzetí pracovního vybavení a pomůcek

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Vedení mzdového účetnictví

 

KONTAKTOVAT