Procesy řízení rizik, bezpečnosti a kvality

Zastoupíme vás při jednání s veřejnou správou.

ETICKÉ KODEXY

Etické kodexy pro zaměstnance i externí spolupracovníky

STANDARDY KVALITY

Nastavení standardů kvality

KONTROLING

Kontroling s měsíční, kvartální a roční frekvencí v souladu mezi provozem a účetnictvím

AUDIT

Zajištění interního auditu

 

KONTAKTOVAT