Účetnictví a mzdy

SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Klientům poskytujeme kompletní servis při sestavení účetní závěrky.

PRAVIDELNÝ REPORTING

Zajistíme Vám pravidelné a včasné výstupy z účetnictví a jejich soulad se zakázkovým systémem.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD

Zajištění kompletních účetních služeb v digitalizovaném režimu

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Zpracování a podání všech daňových přiznání - přiznání k DPH včetně kontrolního a souhrnného hlášení, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z příjmu apod.

NASTAVENÍ EKONOMICKÝCH A ÚČETNÍCH SMĚRNIC

Ekonomické a účetní směrnice Vám nastavíme podle platných zákonů a vyhlášek.

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTA PŘI JEDNÁNÍ S INSTITUCEMI

Ušetříme vám čas a nervy a s institucemi budeme jednat za vás na základě plné moci

ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ

Evidence, archivace a správa v souladu se zákony a vyhláškami

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ A AUDIT

Klientům zajistíme podporu kvalifikovaných daňových poradců a auditorů s rozsáhlými a dlouholetými zkušenostmi.

 KONTAKTOVAT